Funda Yılmaz: Dengede Kal, Hafifle…

0
169

Hepimiz zihinsel gelişimin yanında ruhsal gelişimin de önemli olduğunu biliyoruz. Ruhsal gelişimin en önemli anahtarı ise “denge”dir… Kainat maddi ve manevi alemleri barındıran bir yer.

Dengeli olmanın gerektiği, en eski kültürlerden bize ulaşmış bir bilgidir. Her kültür çeşitli sembollerle dengeyi ve dengenin işleyiş prensiplerini açıklamıştır. Dengeden kastedilen ise durağanlık değildir. Çünkü yaşamda durağanlık yerine sürekli bir dönüşüm ve ilerleme söz konusudur. Bu da tekamül sürecini oluşturur. Dolayısıyla antik medeniyetlerin bize aktardığı denge, ilerleyiş sırasındaki dengedir. Albert Einstein’ın dediği gibi “Hayat bisiklet gibidir, dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir.”

“Yaşamın amacı karşıtlıklar arasında denge kurmaktır.” der Carl Gustav Jung da… En bilinen simgelerden biri olan yin-yang, bu ikili dengenin nasıl birbirini tamamladığını anlatır. Eril- dişil, savaş-barış, bilinç-bilinçaltı, aydınlık-karanlık…

Bunların hepsi birbirini tamamlayan unsurlardır, öte yandan birbirleri içerisinde parçaları bulunan kavramlardır. Haliyle denge her iki yönün de gelişimi ile mümkündür. Bu yüzdendir ki, manevi gelişim ile maddi gelişim paralel olmalıdır. Çünkü maddi dünya maneviyi, manevi dünya da maddi dünyayı etkiler.

Ruhsal gelişimin en önemli kavramlarından biri çakralar ve auralardır. Çakralar enerji kanallarımızın kesişip bir girdap oluşturduğu önemli enerji merkezleridir. 7 ana çakra, 7 ruhsal ve dünyevi-bireysel durumumuzu etkiler. Haliyle her zaman için aktif olan ama tıkalı vaziyette bulunan çakraların temizlenmesi, dengelenmesi de bu konuda önemlidir. Ancak temizleme süreci dengeli bir şekilde yapılmalıdır. Her çakra eşit şekilde temizlenip dengelenmeli, geliştirilmelidir. Bu çakraların daha fazla enerjiyi yaymasını sağlamak için enerjisel girdabı büyütmeyi ve dönüş hızını

arttırmayı amaç edinir. Her çakra dönüşler yapan çarklar gibidir. Çakra ismi de buradan gelmektedir.

Örneğin kalp çakrası koşulsuz sevginin ve şefkatin çakrasıdır. Solar pleksus ise gücün ve özgüvenin çakrası olarak bilinir. Solar pleksus çakrası fazla gelişir, kalp çakrası az gelişmiş kalırsa, kişide zalimlik ve kibir meydana gelebilir. Aynı şekilde eğer üst çakralar (taç, alın ve boğaz) fazla gelişir, alt çakralar daha düşük kalırsa (solar pleksus, sakral ve kök çakra) kişi dünyadan soyutlanıp kendini tamamen maneviyata verir, beraberinde fakirlik çekebilir. Bu şekilde çakraların dengesiz gelişmesi birçok sorunu da beraberinde getirebilir. Bu yüzden hepsinin dengeli bir şekilde temizlenmesi ve geliştirilmesi ruhsal gelişme için çok önemlidir.

“Peki bunun yolu, yöntemi nedir?” diye soracak olursanız pek çok yöntem var. Benim danışanlarıma uyguladığım Kristal Yatak Uygulaması ile Kozmik Enerji Uygulaması bizim için yaşamsal önem arzeden çakralarımızın ve auramızın temizlenmesi, dengelenmesi, zihinsel ve ruhsal gelişimimizin ilerlemesi için çok güzel geri dönüşleri olan iki özel tekniktir.

Dengede kalarak tüm olumsuzluklardan özgürleşerek hafiflemek bizim elimizde… Sevgili Ankara Life okuyucularına daha önceki röportajımda bu yöntemlerden bahsetmiştim.

Detaylı bilgilendirme için yine bana ulaşabilirsiniz.

Hepinize içinden geçtiğimiz bu Covid-19 sürecinin yarattığı olumsuzluklardan özgürleştiğiniz olumlu yanlarınızı çoğaltıp dengeyi tutturduğunuz günler dilerim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here