KAPAK RÖPORTAJI | ÖZER YILMAZ: Operasyonel Mükemmellik ile Başarı Mümkün

0
398

Küreselleşen dünyada her geçen gün artan rekabetin etkisiyle şirketlerin piyasada varlıklarını sürdürebilmeleri zorlaşıyor. Bu nedenle de performansı iyileştirecek ve varlıklarını sürdürecek rekabetçi stratejiler benimsemek zorundalar. Piri Reis Mühendislik ve Yönetim Danışmanlığı’nın kurucusu Özer Yılmaz’a göre bu stratejilerden biri de “Operasyonel Mükemmellik.”

Özer Yılmaz, operasyonel mükemmellik konusunda şunları söylüyor; ‘‘şirketlerin ayakta kalabilmesi için mükemmellik artık bir seçenek olmaktan çıkmış, başarı için bir ön şart haline gelmiştir. Şunu kabul etmek gerekiyor ki; şirketler rekabetçi pazarda hayatta kalabilmek için operasyonel mükemmellik stratejisini kullanmalıdırlar. Ancak bu stratejiyi kullanmadan önce onun ne olduğunu ve nasıl uygulanması gerektiğini çok iyi anlamak gerekir.’’ Diğer yandan operasyonel mükemmelliğin şirketlerin finansal sürdürülebilirliğini sağlamada çok değerli bir yöntem olduğuna inanan Piri Reis; şirketlerin ürün ve hizmetlerini daha verimli hale getirmeyi, bu faaliyetlere çevresel ve sosyal iyileştirme (sıfır kaza ve en az atık) adımlarını eklemeyi, müşterilerine sunulan adımların her aşamasında en uygun çözümleri sunarak yardımcı olmayı hedeflemekte.

Operasyonel Mükemmellik nedir?
Operasyonel mükemmellik stratejisini kullanmak isteyen şirketlerin öncelikle, stratejinin ne olduğunu ve nasıl yol alınacağını bilmenin önemli olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam ediyor: ‘’Operasyonel mükemmelliğin birçok tanımı var. Bazı kaynakların incelenmesi gösteriyor ki operasyonel mükemmellik, kimi şirketler için temel bazı metodolojilerin (Yalın, Altı Sigma, TPM, TKY vb.) ve araçların (Kaizen, SMED, DMAIC, Kanban, Görsel Yönetim vb.) doğru ve tutarlı bir şekilde uygulanması anlamına gelir. Liderler için operasyonel mükemmellik ise proses uygulamaları ve iş süreçlerinin iyi yönetilmesi olarak tanımlanmıştır. Kimileri de operasyonel mükemmelliği, doğru iş kültürünün yaratılması olarak görmektedir.’’

Özer Bey, Piri Reis Mühendislik ve Yönetim Danışmanlığı’nın öyküsü nedir?
Piri Reis Mühendislik ve Yönetim Danışmanlığı, 2012 yılında Ankara merkezli olarak şahsım tarafından kurulmuş, şu an İstanbul, İzmir ve Eindhoven-Hollanda ofislerinde çok uluslu çözüm ortaklıkları olan Savunma, Havacılık, Otomotiv, Beyaz Eşya, Elektronik, Medikal Cihaz, Hızlı Tüketim, Tekstil, Hastane ve Sağlık Yönetimi sektörlerinde gerek ulusal gerekse uluslararası birçok müşteri ile karşılıklı güven esasına bağlı olarak yönetim danışmanlığı faaliyeti göstermektedir.

Hizmet kalemleriniz neler?
Hizmetlerimiz arasında; Kobi ve Aile Şirketlerinin Kurumsal Dönüşümü, Yalın Üretim, Altı Sigma, Yalın Hastane ve Sağlık Hizmetleri, Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumu, Turquality Danışmanlığı, AS9100 Savunma & Havacılık Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu, ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu, ISO 13485 Medikal Cihaz Kalite Yönetim Sistem Kurulumu, Tedarik Zinciri Yönetimi, Marka- Satış Yönetimi, Stratejik Planlama, Maliyet Azaltma, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Performans Yönetimi bulunmaktadır.

Piri Reis Mühendislik ve Yönetim Danışmanlığı çalışma prensipleri nelerdir?
Uzmanlık alanlarımız firmaların bulundukları sektördeki market paylarının artırılması aynı zamanda şirketlerin uluslararası arenada rekabet edebilecek kurumsal çeviklikte olmasının sağlanmasıdır. Biz, içinde yetiştiğimiz ve tecrübelerini edindiğimiz Kurumsal Çok Uluslu Şirket kültürlerine ait iş yapış biçimlerini, müşterilerimizin bulunduğu sektöre ve onlara en kısa sürede en doğru şekilde uyacak biçimde değişim yönetimlerini hazırlıyoruz. Bir benzetme yapacak olursak konfeksiyon gibi insanları belli kalıplara uymaya zorlamak yerine, terzilik yapıp müşterilerimize uygun giysiyi dikmeye çalışıyoruz.

Müşteri sırlarınızın saklanması konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz?
Her şeyden evvel kurumsal prensiplerimiz gereği, müşterilerimizle bir gizlilik anlaşması imzalıyoruz. Bununla beraber müşterilerimizle kurduğumuz bağımız, karşılıklı güven esasına dayalı, paylaşılan bilgilerin ve ticari sırların gizliliğinin sonsuza kadar korunduğu bir yapı. Bir danışmanlık firmasının ötesinde müşterilerimizin ekipleriyle birlikte işi onlarla sahada yapmak üzerinde kurgulanmış tam bir ekip çalışması olduğunu belirtmekte de fayda var.

İş süreçleriniz nasıl ilerliyor?
Her şirket için farklılıklar gösterse de, operasyonel mükemmellik stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması için beş ana adım tanımlanabilir. Bunlar; vizyon ve şirket değerleninin tanımlanması, çalışma ekibinin oluşturulması, planlama, planların etkinliğinin ölçülmesi ve sürekliliktir. İlk adıma baktığımızda; operasyonel mükemmellik çalışmaları, elde edilmek istenen ve her seviyede anlaşılan, basit ve iyi tanımlanmış bir vizyon ifadesinin oluşturulmasıyla başlamalıdır. Vizyon ifadesi ile birlikte, şirket değerlerinin tanımlanması da faydalı olacaktır. Tanımlanan şirket değerleri en azından şu iki soruya cevap sunmalıdır. Mesela; ‘‘şirketinizi diğerlerinden farklı yapan şey nedir?, Çalışanlardan ne tür tutum ve davranışlar beklersiniz?’’ gibi. Bir şirketin vizyon ve değerleri belli olduğunda, hedeflere ulaşmak için gerekli yol haritasını çizmek daha kolay olacaktır. Önemli olan, operasyonel mükemmellik yolculuğu boyunca başlangıçta belirlenen bu değerlere sadık kalmaktır. İkinci aşama olan çalışma ekibinin oluşturulması; yöneticilerin kararlılıklarını göstermeleri ve çalışanların sürece dahil edilmesidir.

Tüm çalışanların sürece dahil olmaları esastır. Mükemmellik çalışmaları bir kişinin üzerinden yürütülmeye çalışılmamalıdır. Aksi takdirde beklenen başarı yakalanamaz. Üst yönetimin çalışanların düşüncelerine ya da önerilerine saygı duyduğunu göstermesi ise bir diğer önemli gerekliliktir. Takımlara fikirlerini uygulama ve yeni çalışma yöntemleri benimseme özgürlüğü verilmesi, hiç şüphesiz şirketleri başarıya bir adım daha yaklaştıracaktır. Planlamada; ilk iki adımı oluşturan işletmelerin/şirketlerin yönetim kadrosu ve lider, şirketleri için önemli olacak 5-6 temel iş hedefini ve ulaşılmak istenen nihai noktayı belirlemelidir.

Bu hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunacak bir yayılım planının olması ve düzenli toplantıların yapılması, sürecin daha iyi takip edilmesini sağlayacaktır. Bu süreçte yalın üretim, altı sigma, değer zinciri yönetimi, toplam kalite yönetimi gibi araçları kullanarak istenilen hedeflere ulaşılabilir. Planların etkinliğinin ölçülmesi aşamasında; ‘‘yapmamız gerekenleri yerine getirdik mi?’’ sorusuyla dürüst sorgulama ve araştırma teşvik edilmelidir. Eğer hedeflere ulaşılmamışsa, bunun nedenleri araştırılmalıdır.

Hedeflere ulaşılmadı ise “neden?” sorusuna cevap aranmalı, süreçleri daha iyi hale getirmek için birlikte çözümler üretilmelidir. Yapılacak detaylı analiz tüm eksikleri yüzeye çıkaracaktır. Bir şirket mevcut durumda nerede olduğunu sağlıklı biçimde tespit ederse, nerede olmak istediğine bakarak aradaki boşluğu tanımlayabilecek ve böylelikle iyileştirme adımları için de bir yol haritası belirleyebilecektir. Bu yol haritası PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsü çerçevesinde uygulandığında, operasyonel mükemmelliğe bir adım daha yaklaşılmış olacaktır.

Son aşama olan süreklilikte ise; şirket, tanımladığı hedeflere ulaştığında, bunları kalıcı kılmak ve işletme kültürünün bir parçası haline getirmek için standartlaştırma, sürekli iyileştirme ve keşfe dayalı bir plan geliştirmelidir. Önemle vurgulanmalıdır ki operasyonel mükemmellik, bir varış noktası olarak değil; aksine sürekli devam eden bir yolculuk olarak düşünülmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here