Endişelenmeyin, Hayatınız Güvende!; Cool Sigorta

0
457

 

Bütün hayatımızı sadece bir kavram üzerine kuruyoruz; GÜVEN! Sevdiklerimizi, sağlığımızı veya varlıklarımızı güvence altına alarak sürekli bizlerle olmalarını istiyoruz. Cool Sigorta sahip olduklarımızı güvence altına almak ve olası sorunlara karşı onları korumak adına profesyonel hizmet sunuyor. Mağduriyet içeren her konuda danışmanlık desteği veren Cool Sigorta sahipleri Erkut Yalçın ve Meltem Gülşen, sigortacılığa dair en çok merak edilen konu başlıklarını anlattı.

Cool Sigorta’nın doğuş hikâyesini anlatır mısınız?
Sigorta sektöründe farklı kurumlarda çalışırken 15 yılı aşkın mesleki tecrübemizi kendi kurumumuz çatısı altında ve sigortalılarımıza daha iyi hizmet verme gayesi ile güçlerimizi birleştirme kararı aldık. Bu süreçte, sektördeki genel uygulamanın aksine geçmişte de olduğu gibi yeni oluşumumuzda da önceliğimizin sigortalısına tamamen ucuz fiyat yaklaşımı ile poliçe satan acente değil aksine ihtiyaçlarına göre gerçekçi teminatlar ile doğru poliçe tanzim eden sigorta acentesi olma ilkesini çalışma prensibimizin birinci maddesi olarak belirledik.

Bu bağlamda, firmamızın isminin belirlenmesinde yukarıda detayı yazılı husus çerçevesinde “Care About Your Life” cümlesi önemli bir etken olmuş ve logomuz bu kapsamda oluşturulmuştur. Tabi ki bunda çift “O” nun gücüne olan inancımız ile sonsuzluk işaretinin de önemini belirtmek isteriz.

Günlük hayatta karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi trafik kazaları. Trafik kazalarında hasar tespiti süreci nasıl işliyor? Ne gibi fayda sağlıyor?
Hazine Müsteşarlığı’nın 2007/27 sayılı genelgesi ile yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında, taraflara anlaşma hakkı sağlayan bir yöntem oluşturulmuştur. Bu yönteme göre, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren Trafik Kanunu’na uymak koşuluyla kazaya karışan kişiler aralarında anlaşarak “Trafik Kazası Tespit Tutanağı” yerine geçecek anlaşma tutanağını düzenleme imkanına kavuşmuştur.

Maddi ve manevi hak kayıplarına neden olmaması açısından Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nın doldurulması esnasında aşağıda detayları yazılı hususlara özen gösterilmesinde fayda bulunmaktadır.

-Araçları kaza yerinde hareket ettirmeden hasarı farklı açılardan gösteren fotoğraflar çekilmelidir.

-Kazaya karışanlar ile birlikte ruhsat ve sürücü belgesi fotokopileri temin edilmelidir.

-Kazaya karışan tüm tarafların form üzerinde ıslak imzası olmalıdır.
Tutanak fotokopi ile çoğaltılmış olsa bile fotokopi çekildikten sonra imzalar atılmalıdır. Kazaya karışan sürücülerden birinin imzasının eksik olması halinde tutanak geçerli olmayacaktır.

-Kusur oranlarının belirlenmesinde ve diğer incelemelerde sorun yaşanmaması için kazanın oluş şekli açık olarak yazılmalı ve krokisi çizilmelidir.

Unutulmaması gereken en önemli husus ise; bu uygulama sadece maddi hasarlı kazaları kapsamaktadır. Aksi bir durum söz konusu olduğu takdirde (ehliyetsiz araç kullanımı, alkol, kamu kurumuna ait araç olması, trafik kazası vefat ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa vb) trafik polisi çağrılmalı ve Trafik Kazası Tespit Tutanağı düzenlenmemelidir.

En yaygın terimlerden bir tanesi de tazminat. Peki, hangi şartlar altında tazminat talebinde bulunulabilir?
Hasar ve buna bağlı olarak tazminat ödemesi konusu sigorta sektöründe en çok konuşulan, gündeme gelen ve maalesef her iki tarafın da genellikle memnun olmadığı bir konudur. Sigorta sektörü çok farklı branşları ihtiva etmekle birlikte en çok kullanılan tazminat türlerini kısaca maddi, manevi, bedeni ve değer kaybı olarak tanımlayabiliriz.Bu soru için özellikle firmamız adına teşekkürlerimizi bildirmek isteriz. Nedenine gelince, maddi değerlerimiz ya da sağlığımız için sigorta yaptırmaya karar verdiğimizde sigortalı olarak acentemize ilk sorduğumuz soru maalesef ki fiyat olmakta ve genellikle de ucuz poliçe yaptırma arayışı içinde olunmaktadır. Bir diğer husus ise hepimiz çevremizde mutlaka “poliçe yaptırdım fakat sigorta şirketi hasardan dolayı tazminatımı ödemedi” şeklinde söylem ve konuşmaları duymuşuzdur. İşin gerçeğinde ise sigorta şirketleri kanun ve yasalar çerçevesinde teminata giren hasarları ödemekle yükümlüdürler. Tamamen fiyat ekseninde yapılan poliçelerden dolayı ise poliçeler teminat anlamında eksik kalmakta ve sigortalılar olası hasar durumunda tazminat alamama durumu ile karşılaşabilmektedirler.

Bu bağlamda, bireysel ve kurumsal sigortalılara özellikle tavsiyemiz sigorta ihtiyaçlarınızı karşılarken sonrasında mağdur olunmaması için önceliğiniz fiyat değil, doğru ve gerçekçi teminatlar ile sigorta poliçe yaptırmaları ve bu hususu acentelerinden talep etmeleridir.

Herhangi bir hastalık durumunda kendimizi doktorlara emanet ediyoruz. Bazen ihmaller ya da yanlışlıklar yaşanabiliyor. Bu noktada nasıl bir güvence sağlanıyor?
Sağlık sektöründe de zaman zaman yazılı ve görsel basında da gördüğümüz üzere tedavi süreçlerinde çeşitli nedenlerle tedavisi yapılan hastada uzuv kaybından tutun da hasta hayatının kaybına kadar neden olan olumsuz durumlar yaşanabilmektedir.

Söz konusu sağlık olunca bunlar istenilmeyen durumlar olmakla birlikte yaşadığımız gerçeklerdir. Bu süreçte hem ihmal ya da yanlış uygulama sonucu mağdur olan hastaları hem de doktorlarımızı koruyan sigorta ürünlerimiz bulunmaktadır ki bunlardan en önemlisi doktorlarımıza yapmış olduğumuz Tıbbı Kötü Uygulamaya İlişkin Mali Mesuliyet Sigortası’dır. Bu poliçe kapsamında tedavi sürecinde yanlış uygulama durumu söz konusu ise hastalara tazminat ödemesi söz konusu olmaktadır.

Sağlığını ve varlıklarını güvence altına almak isteyen okurlarımız için siz hangi seçenekleri sunuyorsunuz? Nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz?
Bu hususta öncelikle bireysel ve kurumsal sigortalılarımız için analiz çalışmaları yapıp sigorta bağlamında ihtiyaçlarını tespit ediyoruz.

Akabinde acentesi olduğumuz sigorta şirketleri ile ihtiyaca yönelik alternatifli çalışmalar hazırlanmakta ve neticesi sigortalılarımız ile paylaşılıp sigorta poliçeleri tanzim edilmektedir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here