Ressam Şenol Sak Özgün Balıkları

0
617

“Benim resimlerim nesneldir. Bir resim sanatçısı olarak yaptığımız işin özü görselliktir ve esas olan görsel bir yaratı ortaya koyabilmektir. Daha önce hiç yapılmamış, öğeleri itibarıyla hiçbir zaman bir araya getirilmemiş olanı bulmaktır. Gerisi hikâyedir. Tıpkı müziğin özünün ezgi, sözün ise hikâye oluşu gibi.”

Sanat sürecinizden bahseder misin?
1964-Bolu doğumluyum. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdim. Resim öğretmenliğinin yanı sıra yaklaşık yirmi yıl Bolu Belediyesi Sanat Merkezi’nde eğitimcilik ve yöneticilik yaptım. 1990’ların başında içgüdüsel ve çevreden kendi imkânlarımla elde ettiğim edinimlerle üretilen resimlerimle, Üniversiteye başlamadan ilk sergilerimi açtım.

Akademik süreçte ve sonrasında çok okuyup araştırma ile geçirilen dönemden bana arta kalan “Balık” olmuştu. Yirmi beş yıldır sadece “Balık” resimleri yapıyorum.

Yurtdışı sergi davetlerini almanızda balıklarınızın fonksiyonu var mıdır?
Bir dönem, yani 1990-2005 arası özellikle yurtiçi sergilerim çok oldu. Örneğin Ankara’da TAD’de, Kalkınma Bankası’nda, Akbank Galerileri’nde. Özellikle 2000’li yılların başından itibaren artık yurtiçi çalışmalarına ara vererek tamamen yurtdışı çalışmalarına yoğunlaştım. Yaklaşık 15 yıl sureyle dünyanın bu konularla ilgili pek çok ülkesinde kişisel sergiler açtım, yüzlerce etkinlik, sergi, bianel, fuar vs. çalışmalarında yer almaya çalıştım. Sanatseverler balık formunun bir sanatçının sanat yaşamını doldurmasına şaşırıyorlar. Dünya’da sanat yaşamında sadece “BALIK” resimleri yapan ve balıklarıyla hatırlanan benim. Monet’in nilüferlerini, Nuri İyem ’in kadın portrelerini, Salih Acar’ın kuşlarını, Hikmet Çetinkaya’nın Gelinciklerini ve Ömer Uluç’un spiral borularını hemen hatırlamaktayız.

Resminizi özel ve özgün yapan nedir?
Balık, Ay, Güneş, Kuşlar, Atlar, insanlık tarihinin en çok bilinen ve özgün formlarından olup, tüm toplum ve kültürler de bu formları yakından tanımaktadır. Tüm bunlara insanlığın ortak görsel hafızası ve kültürü de diyebiliriz. Sanat da insanlığın ortak dili değilmidir? Kopyacılığı Eserin kopyası ve Tarzın kopyası şeklinde iki açıdan değerlendirmek gerekir. Eserin kopyası sıradan ve basitçe anlaşılabilir. Tarzın kopyasını anlamak ve sonuca varabilmek için uzmanlık, bilgi, görgü ve birikim gerekir. Benimle ilgili boyut; formun sanat yaşamının temeline oturmuş, sanatçının ifade şekli olmuş yegâne tek bir sanatsal form oluşudur. Sadece balık formu işleyen bir sanatçıyla karşılaşmadım.

Eserlerimde kullandığım tek form olan “Balık” öğesi dışında, “Mikroçipler ve “Yazı” gibi daha belirgin bileşenler var aslında. Özellikle üç boyutlu ve rölyef etkili eserlerde orijinal olarak kullandığım bu endüstriyel materyal “Mikroçipler iki boyutlu eserlerin tümünde de, gerek renk gerekse de biçim olarak yer almaktadır.

Eserlerimdeki diğer bir belirgin özellik olan eser yüzeylerinde yer alan “Yazı”; 1990’lı yıllardaki tez konum da olan “Resimde yazı-resim ilişkisi” üzerine araştırmalarının bugünlere etkisi ve yazının aslında bir resim olduğunu hatırlatmaktadır. Benim resmimde mesaj kaygısı yoktur. Şu mesajı vereyim, duygularımı şöyle bir dışa vurayım da, insanları düşüncelerini bir yöne sevk edeyim gibi bir düşüncem bulunmamaktadır. İzleyici için yorum kapısı ise sonuna kadar hep açıktır.

Resmimde nesnelliğin ön planda, öznelliğin ise ikinci planda olduğunu düşünüyorum. Resmimi yaparken, oluşturacağım kompozisyonu pekte kurgulamadığım için, sonuçta ne çıkacağını kestiremiyorum. Her defasında yeni bir keşif, yeni bir macera!

Yaşadığınız sıkıntılar nedir?
Resim sanatında eserin üretim süreci, ressamın yetişme şartları, sanatsal rekabet, eserin piyasa koşulları ve alanın kendi öz-denetim mekanizması ve kuralları apaçık değildir. Bu gerçeklik, durumu her zaman daha da zorlaştırmaktadır.

Türkiye’de özellikle bu sanat dalı için şartlar daha da zor. Batı’da daha şanslısınız. Değer görüyorsunuz, saygı görüyorsunuz. Yaklaşık on beş yıldır uluslararası etkinliklere en yoğun katılan Türk sanatçılarındanım. Görebildiğim en önemli aksaklığın ise, Türkiye’deki genç ressamların genel probleminin ufuksuzluk olduğunu, yeterli ölçüde büyük düşünemediklerini ve konuya “evrensel” yaklaşamadıklarını düşünüyorum.

Balıklara nasıl ulaştınız?
“Yeni bir şey yapmak için öncelikle kendinden öncekilerin tümünü bilmeniz gerekir”. Bir düşünün; Şu anda bile dünya üzerinde, milyonlarca Ressam sadece eni ve boyu olan bir yüzey üzerine yeni bir görsel sentezi oluşturabilmek için canını dişine takmış çalışıyor! Bunu yüzyıllardır yapıyor ve hala yeni bir görsellik yaratabilme becerisini de gösterebiliyor. Sihir işte burada! Bir tarzın, kişiselliğin ve özgün bir tavrın oluşması sanatsal açıdan zor bir süreç gerektiriyor. Benim balık’larım da bu süreçlerden geçerken hepsini yaşadı, gördü, derin ve hırçın sulardan geçerek dingin denizlere ulaştı, huzuru buldu.

Kopya hakkındaki düşünceniz nedir?
Kabul etmek gerekir ki, ülkemizde genel olarak, kontrol, otokontrol, eleştiri, özeleştiri ve sorgu kültürü alışkanlıkları yetersizdir. Sanat camiamız, düne kadar böyle bir konuda bilgisiz ve ilgisizdi. Çok şükür ki şu anda, özellikle sosyal medya üzerinden organize olan ve belli bazı yasal ve kurumsal oluşumlara kaynaklık edebilecek hareketlilikler var.

Yurtdışı sergileriniz var mı?
Son on beş yıldır daha çok uluslararası çalışmalarda bulunuyorum. Beş yıldır yaz aylarında Toulouse/Güney Fransa’ya giderek yerel bir Sanat Müzesi için atölye çalışmaları yaparak sanatsal çalışmalara destek veriyor ve sergiler açıyorum. Yine Paris-Fransa’da bulunan ve dokuz kurucu üyesinden birisi olduğum “ART Resiliance” adlı sanatsal oluşumunun çeşitli etkinliklerinde yer almaktayım.Balkanlarda, Romanya ve özellikle Yunanistan’ın çeşitli şehirlerinde çalışmalar yapıyoruz. 2012 yılında California/Amerika’da sergi ve çalışmalarım oldu.

Bu yaz tekrar San Francisco-Oakland’da kişisel sergi ve California Türk Festivalinin resmi davetlisi olarak Monte Rey’de performanslarım olacak. 2017’de Orlando-Florida’da Kişisel sergim olacak. Ayrıca bu yıl eylül ayında Bodrum’da, kasım ayında da Roma’da bir Sanat Fuarı ve Master-Class çalışmam olacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here