Lösemi Tedavisinde Umutlar Her Geçen Gün Artıyor

0
404

İnsanlığın karşılaştığı en saldırgan kanser türlerinden birisi olan Lösemilerde, tedavi umutları her geçen gün artıyor. Bu umutları arttıran önemli gelişmelerin yeni kemoterapi ilaçları ya da bunların kombinasyonları olduğunu söyleyen Liv Hospital Ankara Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Oral Nevruz, kemik iliği naklindeki gelişmelere de dikkati çekti. Kişiselleştirilmiş tedavinin önemini vurgulayan Nevruz sözlerini şöyle sürdürdü; “Lösemilerin hücreseal ve hatta kromozomal seviyedeki nedenlerinin gün geçtikçe daha iyi bilinmesi ve bu patolojilere yönelik doğrudan tedavilerin hastaları kişiselleştirerek her bir hasta için özelleştirilmesi önümüzdeki dönemde ana hedefler olacaktır.”

Geleceğe daha umutla bakıyoruz

Lösemi tedavilerinde kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi önemli bir yenilik olarak son yıllarda kullanıma girmiştir. Önümüzdeki birkaç yıl bu yönde yeni ilaçların klinik kullanıma girmesine tanıklık ettikten sonra devam eden 10-15 yıllık süreç lösemilerin daha başarılı tedavi edilebildiği bir zaman dilimi olacaktır. Gerek yeni ilaçlar gerekse kemik iliği naklindeki çok umut verici gelişmeler artık lösemileri daha da tedavi edilebilir hastalıklar olarak görmemiz için güvenli dayanaklar oluşturmaktadır.

Nakilde de Gelişmeler var

1960’lı yıllardan itibaren çığır açıcı bir gelişme olarak kullanılmaya başlanılan kemik iliği nakilleri ülkemizde de 1984 yılından itibaren gittikçe artan bir sayıda kullanılmaktadır. Lösemi tedavilerinde özellikle tercih edilen, başkasından kemik iliği nakli (allojenik nakil) eskiden kardeş vericiden yapılabilmekteyken daha sonra kardeş olmayan ancak tam doku uyumu bulunan akraba dışı vericilerden de yapılmaya başlanmıştır. Bütün bu koşullarda hastaların %20-30 luk bölümüne uygun kemik iliği vericisi bulunabilmekteyken 2000’li yıllardan itibaren gelişen ve tam doku uyumu aranmadan yapılan (haploidentik) nakiller, tüm lösemi hastaları için nakil yapılabilme şansını %70-80’lere çıkarmıştır.

Tam doku uyumu olmayan (haploidentik) nakillerde daha ileri araştırmalarla ulaşılan ve nakil işleminde daha yararlı olabilecek ya da işlem başarısızlığına neden olabilecek hücrelerin ayıklanma tekniklerinin geliştirilmesi, haploidentik nakiller ve bunların başarıları konusundaki umutları daha da arttırmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here