Dr. Levent Uğurlu Muhabbet Kuşunda Kursakta Aspergillozis

0
894

Muhabbet kuşları, son yıllarda şehirlerde apartmanlaşmanın artmasına bağlı olarak apartman dairelerinde sıklıkla beslenen canlı kuşlardır. Bu ayki yazımızda bu durumu dikkate alarak kuşlarda en sık görülen hastalıklardan biri olan kursakta mantar hastalığından bahsedeceğim. Çünkü bu hastalık Türkiye’de ilk kez Metropolitan Hayvan Hastanesi bünyesinde teşhis edilmiştir. Kursak aspergillozisi teşhis ettiğimiz 5 yaşındaki dişi muhabbet kuşunun hastalık hikâyesi şu şekildedir;

Metropolitan Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniği’ne 5 yaşında dişi bir muhabbet kuşu hastamız geldi. Kuşumuz zayıflamış ve iştahsızdı. Tüylerinde kabarma vardı. Ayrıca çok da durgun olduğu görülüyordu. Dijital radyografisini çektiğimizde kursakta dilatasyon ve sıvı birikimi saptadık. Biriken sıvıdan, beslenme tüpü vasıtasıyla örnek aldık ve mikrobiyolojik yönden inceledik. Bulguların incelenmesi ve klinik değerlendirmelerimiz sonucunda kuşumuza insanlara da bulaşabilen zoonoz bir hastalık olan Aspergillosiz teşhisi konuldu ve ilgili ilaçlarla tedavisine başlandı.

Bu çalışmamız ile Türkiye’de ilk kez bir muhabbet kuşundan özel hayvan hastanesinde kursak içeriği alınırken beslenme tüpü kullanıldı. Kursak içeriğinden alınan örnek mikroskobik açıdan incelenerek inkübasyon işlemleri yapıldı.İnkübasyonu takiben hazırlanan preparatlar da laktofenol pamuk mavisi ile boyanarak mikroskopta incelendi. Buradan elde edilen bulgulara göre identifikasyona gidildi.

Bu hastalıktaki muhabbet kuşuna antifungal ilaç tedavisine başlanmış kuştaki enfeksiyonun ilerlemiş ve ilaçla tedavi için geç kalınmış olabileceğini düşünülmesine rağmen gerekli uygulamalar yapılmış oldu.

Tedavi süreci sonucunda kuşta görülen semptomların tamamen ortadan kalktığı veteriner hekimlerimizin kontrolleri sonrasında belirlendi ve ilerleyen zamanlarda hastalığın tekrarlamadığı görüldü.Özetle, bu hastalık ülkemizde muhabbet kuşundan beslenme tüpü vasıtası ile kursak içeriğinin alınarak A. fumigatus türünden kaynaklanan bir enfeksiyon teşhisinin konulduğu ilk çalışmadır. Aspergillozisde ilerlemiş olgularda tedavi etkisiz olduğundan hızlı teşhis prognoz açısından önemlidir. Dolayısıyla beslenme tüpü kullanımının örnek alımını kolaylaştırarak teşhise giden süreci hızlandıracağı kanısına varılmıştır.

Bu durum ışığında kuş sahiplerinin kuşlarında herhangi bir şekilde tüylerinde kabarma yeme içmenin azalması , zayıflama gibi semptomların ortaya çıkması durumunda iç hastalıkları uzmanı veteriner hekimlere durumu ivedilikle bildirmelerinin gerekli olduğu ortaya konmuştur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here